Kalkulačka zlomkov

Zadajte zlomky, vyberte operáciu a stlačte tlačidlo Vypočítať.

Výsledok:
Vyhliadka:
Kalkulácia:

Kalkulačka na zjednodušenie zlomkov ►

Príklad pridania zlomkov

1/2 + 1/3 = (1 × 3 + 1 × 2) / (2 × 3) = 5/6

Príklad odpočítania zlomkov

1/2 - 1/3 = (1 × 3 - 1 × 2) / (2 × 3) = 1/6

Príklad násobenia zlomkov

1/2 × 1/3 = (1 × 1) / (2 × 3) = 1/6

Príklad deliacich zlomkov

1/2 ÷ 1/3 = 1/2 × 3/1 = (1 × 3) / (2 × 1) = 3/2 = 1 1/2

 


Pozri tiež

Advertising

VÝPOČETY matematiky
RÝCHLE TABUĽKY