Kosinová kalkulačka

Trigonometrická kosínusová kalkulačka.

Kosínová kalkulačka

Pre výpočet cos (x) na kalkulačke:

  1. Zadajte vstupný uhol.
  2. V rozbaľovacom zozname vyberte typ uhla stupňov (°) alebo radiánov (rad).
  3. Stlačením tlačidla =  vypočítajte výsledok.
cos
Výsledok:

Inverzná kosínusová kalkulačka

Zadajte kosínusovú hodnotu, vyberte stupne (°) alebo radiány (rad) a stlačte   tlačidlo = :

cos -1
Výsledok:

 


Pozri tiež

Advertising

VÝPOČETY matematiky
RÝCHLE TABUĽKY