Antilog kalkulačka

Antilogaritmická kalkulačka online. Vypočítajte inverzný logaritmus čísla.

Antilog kalkulačka

Ak chcete na kalkulačke vypočítať inverznú funkciu log -1 (y), zadajte základňu b (10 je predvolená hodnota, zadajte e pre konštantu e), zadajte hodnotu logaritmu y a stlačte tlačidlo = alebo vypočítať :

 
Výsledok:

Kedy

y = log b x

Anti-logaritmus (alebo inverzný logaritmus) sa počíta tak, že sa báza b zvýši na logaritmus y:

x = log b -1 ( y ) = b y

 

Logaritmická kalkulačka ►

 


Pozri tiež

Advertising

VÝPOČETY matematiky
RÝCHLE TABUĽKY