Prevodník zo šestnástky na desatinné miesta

16
Desatinné číslo:
10
Desatinné miesto z doplnku podpísaných 2:
10
Binárne číslo:
2
Kroky desatinného výpočtu:
 

Prevodník desatinných miest na šestnástky ►

Ako previesť z hexadecimálneho na desatinné číslo

Bežné desatinné číslo je súčet číslic vynásobený silou 10.

137 v základni 10 sa rovná každej číslici vynásobenej jej zodpovedajúcou silou 10:

137 10 = 1 × 10 2 + 3 × 10 1 + 7 × 10 0 = 100 + 30 + 7

Hex čísla sa čítajú rovnako, ale každá číslica počíta silu 16 namiesto sily 10.

Pre hexadecimálne číslo s n číslicami:

d n-1  ... d 3  d 2  d 1  d 0

Vynásobte každú číslicu hexadecimálneho čísla s jeho zodpovedajúcou silou 16 a súčet:

desatinné miesto = d n-1 × 16 n-1 + ... + d 3 × 16 3 + d 2 × 16 2 + d 1 × 16 1 + d 0 × 16 0

Príklad č

3B v základni 16 sa rovná každej číslici vynásobenej zodpovedajúcimi 16 n :

3B 16 = 3 × 16 1 + 11 × 16 0 = 48 + 11 = 59 10

Príklad č

E7A9 v základni 16 sa rovná každej číslici vynásobenej zodpovedajúcimi 16 n :

E7A9 16 = 14 × 16 3 + 7 × 16 2 + 10 × 16 1 + 9 × 16 0 = 57344 + 1792 + 160 + 9 = 59305 10

Príklad č

0,8 v základe 16:

0,8 16 = 0 × 16 0 + 8 × 16 -1 = 0 + 0,5 = 0,5 10

Tabuľka prepočtu na hexadecimálny prevod

Šesťhranný
základ 16
Desatinný
základ 10
Kalkulácia
0 0 -
1 1 -
2 2 -
3 3 -
4 4 -
5 5 -
6 6 -
7 7 -
8 8 -
9 9 -
A 10 -
B 11 -
C 12 -
D 13 -
E 14 -
F 15 -
10 16 1 × 16 1 + 0 × 16 0 = 16
11 17 1 × 16 1 + 1 × 16 0 = 17
12 18 1 × 16 1 + 2 × 16 0 = 18
13 19 1 × 16 1 + 3 × 16 0 = 19
14 20 1 × 16 1 + 4 × 16 0 = 20
15 21 1 × 16 1 + 5 × 16 0 = 21
16 22 1 × 16 1 + 6 × 16 0 = 22
17 23 1 × 16 1 + 7 × 16 0 = 23
18 24 1 × 16 1 + 8 × 16 0 = 24
19 25 1 × 16 1 + 9 × 16 0 = 25
1A 26 1 × 16 1 + 10 × 16 0 = 26
1B 27 1 × 16 1 + 11 × 16 0 = 27
1C 28 1 × 16 1 + 12 × 16 0 = 28
1D 29 1 × 16 1 + 13 × 16 0 = 29
1E 30 1 × 16 1 + 14 × 16 0 = 30
1F 31 1 × 16 1 + 15 × 16 0 = 31
20 32 2 × 16 1 + 0 × 16 0 = 32
30 48 3 × 16 1 + 0 × 16 0 = 48
40 64 4 × 16 1 + 0 × 16 0 = 64
50 80 5 × 16 1 + 0 × 16 0 = 80
60 96 6 × 16 1 + 0 × 16 0 = 96
70 112 7 × 16 1 + 0 × 16 0 = 112
80 128 8 × 16 1 + 0 × 16 0 = 128
90 144 9 × 16 1 + 0 × 16 0 = 144
A0 160 10 × 16 1 + 0 × 16 0 = 160
B0 176 11 × 16 1 + 0 × 16 0 = 176
C0 192 12 × 16 1 + 0 × 16 0 = 192
D0 208 13 × 16 1 + 0 × 16 0 = 208
E0 224 14 × 16 1 + 0 × 16 0 = 224
F0 240 15 × 16 1 + 0 × 16 0 = 240
100 256 1 × 16 2 + 0 × 16 1 + 0 × 16 0 = 256
200 512 2 × 16 2 + 0 × 16 1 + 0 × 16 0 = 512
300 768 3 × 16 2 + 0 × 16 1 + 0 × 16 0 = 768
400 1024 4 × 16 2 + 0 × 16 1 + 0 × 16 0 = 1024

 

Prevodník desatinných miest na šestnástky ►

 


Pozri tiež

Advertising

ČÍSELNÁ KONVERZIA
RÝCHLE TABUĽKY