ఆంప్స్ కాలిక్యులేటర్‌కు వోల్ట్‌లు

వోల్ట్స్ (వి) నుండి ఆంప్స్ (ఎ) కాలిక్యులేటర్.

గణన రకాన్ని ఎంచుకోండి, వోల్ట్‌లు మరియు వాట్స్ లేదా ఓమ్‌లను నమోదు చేసి, ఆంప్స్‌ని పొందడానికి లెక్కించు బటన్‌ను నొక్కండి :

గణనను ఎంచుకోండి:  
వోల్ట్‌లను నమోదు చేయండి: వి
వాట్స్ నమోదు చేయండి:
   
ఆంప్స్‌లో ఫలితం:

ఆంప్స్ టు వోల్ట్స్ కాలిక్యులేటర్

వోల్ట్స్ టు ఆంప్స్ లెక్కింపు

ఆంప్స్ (A) లోని ప్రస్తుత I వాట్స్ (W) లోని శక్తి P కి సమానం , వోల్టేజ్ V (V) లో వోల్టేజ్ V చే విభజించబడింది :

I (A) = P (W) / V (V)

ఆంప్స్ (ఎ) లోని ప్రస్తుత I వోల్ట్స్ (వి) లోని వోల్టేజ్ V కి సమానం , ఓంస్ (Ω) లోని R నిరోధకతతో విభజించబడింది :

I (A) = V (V) / R (Ω)

 

వోల్ట్స్ టు ఆంప్స్ లెక్కింపు

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

ఎలెక్ట్రికల్ కాలిక్యులేటర్స్
రాపిడ్ టేబుల్స్