వాట్స్ టు వోల్ట్స్ కాలిక్యులేటర్

వాట్స్ (డబ్ల్యూ) నుండి వోల్ట్స్ (వి) కాలిక్యులేటర్.

ఎంటర్ శక్తి , వాట్స్ లో ప్రస్తుత ఆంప్స్ మరియు నొక్కండి లెక్కించు పొందడానికి బటన్ వోల్టేజ్ వోల్ట్లలో:

ప్రస్తుత రకాన్ని ఎంచుకోండి:  
వాట్స్‌లో శక్తిని నమోదు చేయండి:
ఆంప్స్‌లో కరెంట్‌ను నమోదు చేయండి:
   
వోల్ట్లలో వోల్టేజ్ ఫలితం: వి

వోల్ట్స్ టు వాట్స్ కాలిక్యులేటర్

DC వాట్స్ టు వోల్ట్స్ లెక్కింపు

వోల్ట్లలోని వోల్టేజ్ V (V) వాట్స్ (W) లోని శక్తి P కి సమానం , ఆంప్స్ (A) లో ప్రస్తుత I ద్వారా విభజించబడింది :

V (V) = P (W) / I (A)

ఎసి సింగిల్ ఫేజ్ వాట్స్ టు వోల్ట్స్ లెక్కింపు

వోల్ట్స్ (V) లోని RMS వోల్టేజ్ V వాట్స్ (W) లోని శక్తి P కి సమానం , ఇది శక్తి కారకం PF ద్వారా విభజించబడింది , ఆంప్స్ (A) లోని దశ ప్రస్తుత I కన్నా రెట్లు :

V (V) = P (W) / ( PF × I (A) )

ఎసి త్రీ ఫేజ్ వాట్స్ టు వోల్ట్స్ లెక్కింపు

లైన్ టు లైన్ వోల్టేజ్‌తో లెక్కింపు

వోల్ట్స్ (V) లోని RMS వోల్టేజ్ V L-L యొక్క పంక్తి వాట్స్ (W) లోని శక్తి P కి సమానం, ఇది స్క్వేర్ రూట్ ద్వారా 3 రెట్లు శక్తి కారకం PF రెట్లు ఆంప్స్ (A) లోని దశ ప్రస్తుత I :

V L-L (V) = P (W) / ( 3 × PF × I (A) ) ≈ P (W) / (1.732 × PF × I (A) )

తటస్థ వోల్టేజ్‌కు లైన్‌తో లెక్కింపు

వోల్ట్స్ (V) లోని తటస్థ RMS వోల్టేజ్ V L-N కు లైన్ వాట్స్ (W) లోని శక్తి P కి సమానం , ఆంప్స్ (A) లోని దశ కరెంట్ I కంటే 3 రెట్లు శక్తి కారకం PF ద్వారా విభజించబడింది :

V L-N (V) = P (W) / (3 × PF × I (A) )

 

వాట్స్ టు వోల్ట్స్ లెక్కింపు

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

ఎలెక్ట్రికల్ కాలిక్యులేటర్స్
రాపిడ్ టేబుల్స్