కిలోవాట్ల కాలిక్యులేటర్‌కు వోల్ట్‌లు

వోల్ట్‌లు (వి) నుండి కిలోవాట్ల (కిలోవాట్) కాలిక్యులేటర్.

వోల్ట్లలో వోల్టేజ్ , ఆంప్స్‌లో కరెంట్ ఎంటర్ చేసి , వాట్స్‌లో శక్తిని పొందడానికి లెక్కించు బటన్‌ను నొక్కండి :

ప్రస్తుత రకాన్ని ఎంచుకోండి:  
వోల్ట్లలో వోల్టేజ్ నమోదు చేయండి: వి
ఆంప్స్‌లో కరెంట్‌ను నమోదు చేయండి:
   
కిలోవాట్లలో శక్తి ఫలితం: kW

kW నుండి వోల్ట్స్ కాలిక్యులేటర్

DC వోల్ట్‌లు కిలోవాట్ల లెక్కింపు సూత్రం

కిలోవాట్ల (kW) లోని శక్తి P వోల్టేజ్ (V) లోని వోల్టేజ్ V కి సమానం , ఆంప్స్ (A) లోని ప్రస్తుత I రెట్లు 1000 ద్వారా విభజించబడింది:

P (kW) = V (V) × I (A) / 1000

ఎసి సింగిల్ ఫేజ్ వోల్ట్స్ టు కిలోవాట్స్ లెక్కింపు ఫార్ములా

కిలోవాట్ల (kW) లోని శక్తి P శక్తి కారక PF కి సమానం , ప్రస్తుత I లో ఆంప్స్ (A), వోల్టేజ్ V (V) లోని వోల్టేజ్ V 1000 రెట్లు విభజించబడింది:

P (kW) = PF × I (A) × V (V) / 1000

ఎసి త్రీ ఫేజ్ వోల్ట్స్ టు కిలోవాట్స్ లెక్కింపు ఫార్ములా

శక్తి పి కిలోవాట్ల (kW) లో 3 సార్లు వర్గమూలం సమానం శక్తి కారకం PF సార్లు కరెంట్ నేను ఆంప్స్ లో (ఎ), సార్లు రేఖను లైన్ RMS వోల్టేజ్ V L-L వోల్ట్ల (V) 1000 ద్వారా విభజించబడింది:

P (kW) = 3 × PF × I (A) × V L-L (V) / 1000

            ≈ 1.732 × PF × I (A) × V L-L (V) / 1000

 

KW లెక్కింపుకు వోల్ట్‌లు

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

ఎలెక్ట్రికల్ కాలిక్యులేటర్స్
రాపిడ్ టేబుల్స్