వాట్స్ టు జూల్స్ కాలిక్యులేటర్

వాట్స్ (డబ్ల్యూ) నుండి జూల్స్ (జె) కాలిక్యులేటర్.

శక్తిని వాట్స్‌లో, సమయాన్ని సెకన్లలో నమోదు చేసి, లెక్కించు బటన్‌ను నొక్కండి :

వాట్స్‌లో శక్తిని నమోదు చేయండి:
సెకన్లలో సమయాన్ని నమోదు చేయండి: s
   
జూల్స్‌లో శక్తి ఫలితం:

జూల్స్ టు వాట్స్ కాలిక్యులేటర్

వాట్స్ టు జూల్స్ లెక్కింపు

జూల్స్ (J) లోని శక్తి E వాట్స్ (W) లోని శక్తి P కి సమానం, సెకన్ల (ల) లో t కాలానికి రెట్లు:

E (J) = P (W) × t (లు)

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

ఎలెక్ట్రికల్ కాలిక్యులేటర్స్
రాపిడ్ టేబుల్స్