వోల్ట్స్ టు వాట్స్ కాలిక్యులేటర్

వోల్ట్స్ (వి) నుండి వాట్స్ (డబ్ల్యూ) కాలిక్యులేటర్.

వోల్ట్లలో వోల్టేజ్ , ఆంప్స్‌లో కరెంట్ ఎంటర్ చేసి , వాట్స్‌లో శక్తిని పొందడానికి లెక్కించు బటన్‌ను నొక్కండి :

ప్రస్తుత రకాన్ని ఎంచుకోండి:  
వోల్ట్లలో వోల్టేజ్ నమోదు చేయండి: వి
ఆంప్స్‌లో కరెంట్‌ను నమోదు చేయండి:
   
వాట్స్‌లో శక్తి ఫలితం:

వాట్స్ టు వోల్ట్స్ కాలిక్యులేటర్

DC వోల్ట్స్ టు వాట్స్ లెక్కింపు సూత్రం

వాట్స్ (W) లోని శక్తి P వోల్ట్ (V) లోని వోల్టేజ్ V కి సమానం , ఆంప్స్ (A) లో ప్రస్తుత I రెట్లు :

P (W) = V (V) × I (A)

AC సింగిల్ ఫేజ్ వోల్ట్స్ టు వాట్స్ లెక్కింపు ఫార్ములా

శక్తి పి వాట్స్ (W) లో సమానము శక్తి కారకం PF సార్లు దశలో ప్రస్తుత నేను amps (ఎ), సార్లు RMS వోల్టేజ్ V వోల్ట్ల లో (V):

P (W) = PF × I (A) × V (V)

ఎసి త్రీ ఫేజ్ వోల్ట్స్ టు వాట్స్ లెక్కింపు ఫార్ములా

లైన్ టు లైన్ వోల్టేజ్‌తో లెక్కింపు

వాట్స్ (డబ్ల్యూ) లోని శక్తి పి 3 చదరపు మూలానికి సమానం, శక్తి కారకం పిఎఫ్ రెట్లు ఆంప్స్ (ఎ) లోని దశ కరెంట్ I , వోల్ట్లలో (వి) RMS వోల్టేజ్ V L-L ను లైన్ చేయడానికి లైన్ :

P (W) = 3 × PF × I (A) × V L-L (V)

            1.732 × PF × I (A) × V L-L (V)

తటస్థ వోల్టేజ్‌కు లైన్‌తో లెక్కింపు

వాట్స్ (డబ్ల్యూ) లోని శక్తి పి 3 రెట్లు శక్తి కారకం పిఎఫ్ రెట్లు ఆంప్స్ (ఎ) లోని దశ కరెంట్ I , వోల్ట్లలో (వి) తటస్థ ఆర్‌ఎంఎస్ వోల్టేజ్ వి ఎల్- ఎన్‌కి లైన్ :

P (W) = 3 × PF × I (A) × V L-N (V)

 

 

వోల్ట్స్ టు వాట్స్ లెక్కింపు

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

ఎలెక్ట్రికల్ కాలిక్యులేటర్స్
రాపిడ్ టేబుల్స్