వోల్స్ టు జూల్స్ కాలిక్యులేటర్

వోల్ట్స్ (వి) నుండి జూల్స్ (జె) కాలిక్యులేటర్.

వోల్టేజ్‌లలో వోల్టేజ్‌ను నమోదు చేయండి, కూలమ్‌లలో ఛార్జ్ చేయండి మరియు లెక్కించు బటన్‌ను నొక్కండి :

వోల్ట్‌లను నమోదు చేయండి: వి
కూలంబులను నమోదు చేయండి: సి
   
జూల్స్‌లో ఫలితం:

జూల్స్ టు వోల్ట్స్ కాలిక్యులేటర్

వోల్స్ టు జూల్స్ లెక్కింపు

జూల్స్ (J) లోని శక్తి E వోల్ట్ (V) లోని వోల్టేజ్ V కి సమానం, కూలంబ్స్ (సి) లో ఎలక్ట్రికల్ చార్జ్ Q కంటే రెట్లు:

E (J) = V (V) × Q (C)

 

వోల్స్ టు జూల్స్ లెక్కింపు

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

ఎలెక్ట్రికల్ కాలిక్యులేటర్స్
రాపిడ్ టేబుల్స్