కిలోవాట్స్ నుండి కిలోవాట్-గంటల కాలిక్యులేటర్

పవర్ లో కిలోవాట్ల (kW) శక్తి లో కిలోవాట్-గంటలు (kWh) కాలిక్యులేటర్ మరియు లెక్కింపు.

కిలోవాట్లలో శక్తిని నమోదు చేయండి , గంటల్లో వినియోగ సమయం మరియు లెక్కించు బటన్‌ను నొక్కండి :

కిలోవాట్లలో శక్తిని నమోదు చేయండి: kW
గంటల్లో సమయాన్ని నమోదు చేయండి: h
   
కిలోవాట్-గంటలలో శక్తి ఫలితం: kWh

kWh నుండి kW కాలిక్యులేటర్

KW నుండి కిలోవాట్-గంటల గణన

కిలోవాట్-గంటలలో (kWh) శక్తి E కిలోవాట్ల (kW) లోని శక్తి P కి సమానం, గంటల్లో (h) కాల వ్యవధికి రెట్లు:

E (kWh) = P (kW) × t (h)

 

kW నుండి kWh లెక్కింపు

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

ఎలెక్ట్రికల్ కాలిక్యులేటర్స్
రాపిడ్ టేబుల్స్