వోల్ట్‌లను జూల్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

వోల్ట్స్ (వి) లోని ఎలక్ట్రికల్ వోల్టేజ్‌ను జూల్స్ (జె) లో శక్తిగా ఎలా మార్చాలి .

మీరు వోల్ట్‌లు మరియు కూలంబ్‌ల నుండి జూల్‌లను లెక్కించవచ్చు, కాని వోల్ట్ మరియు జూల్ యూనిట్లు వేర్వేరు పరిమాణాలను సూచిస్తున్నందున మీరు వోల్ట్‌లను జూల్స్‌గా మార్చలేరు.

వోల్స్ టు జూల్స్ లెక్కింపు సూత్రం

జూల్స్ (J) లోని శక్తి E వోల్ట్ (V) లోని వోల్టేజ్ V కి సమానం, కూలంబ్స్ (సి) లో ఎలక్ట్రికల్ చార్జ్ Q కంటే రెట్లు:

E (J) = V (V) × Q (C)

కాబట్టి

జూల్ = వోల్ట్ × కూలంబ్

లేదా

J = V × C.

ఉదాహరణ

15V వోల్టేజ్ సరఫరా మరియు 4 కూలంబ్స్ యొక్క ఛార్జ్ ప్రవాహంతో ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్లో వినియోగించే జూల్స్లోని శక్తి ఎంత?

E = 15V × 4C = 60J

 

జూల్స్‌ను వోల్ట్‌లుగా మార్చడం ఎలా

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

ఎలెక్ట్రికల్ లెక్కలు
రాపిడ్ టేబుల్స్