వోల్ట్‌లను వాట్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

మార్చేందుకు ఎలా విద్యుత్ వోల్టేజ్ లో వోల్ట్ల (V) వరకు విద్యుత్ శక్తి లో వాట్స్ (W) .

మీరు వోల్ట్‌లు మరియు ఆంప్స్ నుండి వాట్‌లను లెక్కించవచ్చు, కాని వాట్స్ మరియు వోల్ట్ల యూనిట్లు ఒకే పరిమాణాన్ని కొలవనందున మీరు వోల్ట్‌లను వాట్స్‌గా మార్చలేరు.

DC వోల్ట్స్ టు వాట్స్ లెక్కింపు సూత్రం

వాట్స్‌లోని శక్తి P వోల్ట్లలోని వోల్టేజ్ V కి సమానం , ఆంప్స్‌లో ప్రస్తుత I రెట్లు :

P (W) = V (V) × I (A)

కాబట్టి వాట్స్ వోల్ట్స్ టైమ్స్ ఆంప్స్‌కు సమానం:

watt = వోల్ట్ × amp

లేదా

ప = వి × ఎ

ఉదాహరణ

కరెంట్ 3A మరియు వోల్టేజ్ సరఫరా 15 వి ఉన్నప్పుడు వాట్స్‌లో విద్యుత్ వినియోగం ఎంత?

జవాబు: శక్తి P 15 వోల్ట్ల వోల్టేజ్ కంటే 3 ఆంప్స్ కరెంట్‌కు సమానం.

P = 15V × 3A = 45W

AC సింగిల్ ఫేజ్ వోల్ట్స్ టు వాట్స్ లెక్కింపు ఫార్ములా

వాట్స్‌లోని నిజమైన శక్తి P శక్తి కారకానికి సమానం, ఆంప్స్‌లో దశ కరెంట్ I , వోల్ట్‌లలో RMS వోల్టేజ్ V రెట్లు :

P (W) = PF × I (A) × V (V)

కాబట్టి వాట్స్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ టైమ్స్ ఆంప్స్ టైమ్స్ వోల్ట్‌లకు సమానం:

watt = PF × amp × వోల్ట్

లేదా

W = PF × A × V.

ఉదాహరణ

విద్యుత్ కారకం 0.8 మరియు దశ కరెంట్ 3A మరియు RMS వోల్టేజ్ సరఫరా 110 వి ఉన్నప్పుడు వాట్స్‌లో విద్యుత్ వినియోగం ఎంత?

జవాబు: పవర్ పి 110 వోల్ట్ల 3 ఆంప్స్ రెట్లు వోల్టేజ్ యొక్క 0.8 రెట్లు ప్రస్తుత శక్తి కారకానికి సమానం.

పి = 0.8 × 3 ఎ × 110 వి = 264 డబ్ల్యూ

ఎసి త్రీ ఫేజ్ వోల్ట్స్ టు వాట్స్ లెక్కింపు ఫార్ములా

వాట్స్‌లోని నిజమైన శక్తి P స్క్వేర్ రూట్‌కు 3 రెట్లు శక్తి కారకం PF ఆంప్స్‌లో దశ కరెంట్ I రెట్లు, వోల్ట్‌లలో RMS వోల్టేజ్ V L-L ను లైన్ చేయడానికి పంక్తి :

P (W) = 3 × PF × I (A) × V L-L (V)

కాబట్టి వాట్స్ 3 రెట్లు శక్తి కారకం యొక్క వర్గమూలానికి సమానం PF సార్లు ఆంప్స్ సార్లు వోల్ట్‌లు:

watt = 3 × PF × amp × వోల్ట్

లేదా

W = 3 × PF × A × V.

ఉదాహరణ

విద్యుత్ కారకం 0.8 మరియు దశ కరెంట్ 3A మరియు RMS వోల్టేజ్ సరఫరా 110 వి ఉన్నప్పుడు వాట్స్‌లో విద్యుత్ వినియోగం ఎంత?

సమాధానం: శక్తి P అనేది 110 వోల్ట్ల వోల్టేజ్ యొక్క 3 ఆంప్స్ యొక్క 0.8 రెట్లు ప్రస్తుత శక్తి కారకానికి సమానం.

పి (డబ్ల్యూ) = 3 × 0.8 × 3 ఎ × 110 వి = 457 డబ్ల్యూ

 

వాట్స్‌ను వోల్ట్‌లుగా మార్చడం ఎలా

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

ఎలెక్ట్రికల్ లెక్కలు
రాపిడ్ టేబుల్స్