వాట్స్‌ను జూల్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

వాట్స్ (డబ్ల్యూ) లోని విద్యుత్ శక్తిని జూల్స్ (జె) లో శక్తిగా ఎలా మార్చాలి .

మీరు వాట్స్ మరియు సెకన్ల నుండి జూల్స్‌ను లెక్కించవచ్చు, కాని వాట్ మరియు జూల్ యూనిట్లు వేర్వేరు పరిమాణాలను సూచిస్తాయి కాబట్టి మీరు వాట్స్‌ను జూల్స్‌గా మార్చలేరు.

వాట్స్ టు జూల్స్ లెక్కింపు సూత్రం

జూల్స్ (J) లోని శక్తి E వాట్స్ (W) లోని శక్తి P కి సమానం , సెకన్ల (ల) లో t కాలానికి రెట్లు :

E (J) = P (W) × t (లు)

కాబట్టి

జూల్స్ = వాట్స్ × సెకన్లు

లేదా

J = W × s

ఉదాహరణ

3 సెకన్ల కాల వ్యవధికి 30 వాట్ల విద్యుత్ వినియోగం ఉన్న ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ యొక్క శక్తి వినియోగం ఎంత?

E (J) = 30W × 3s = 90J

 

జూల్స్‌ను వాట్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

ఎలెక్ట్రికల్ లెక్కలు
రాపిడ్ టేబుల్స్