వాట్స్‌ను వోల్ట్‌లుగా మార్చడం ఎలా

మార్చేందుకు ఎలా ఎలక్ట్రిక్ పవర్ లో వాట్స్ (W) వరకు విద్యుత్ వోల్టేజ్ లో వోల్ట్ల (V) .

మీరు వాట్స్ మరియు ఆంప్స్ నుండి వోల్ట్‌లను లెక్కించవచ్చు , కాని వాట్స్ మరియు వోల్ట్స్ యూనిట్లు ఒకే పరిమాణాన్ని కొలవనందున మీరు వాట్స్‌ను వోల్ట్‌లుగా మార్చలేరు.

DC వాట్స్ టు వోల్ట్స్ లెక్కింపు సూత్రం

వోల్ట్లలోని వోల్టేజ్ V వాట్స్‌లోని శక్తి P కి సమానం , ఆంప్స్‌లో ప్రస్తుత I ద్వారా విభజించబడింది :

V (V) = P (W) / I (A)

కాబట్టి వోల్ట్‌లు ఆంప్స్‌తో విభజించబడిన వాట్స్‌కు సమానం.

వోల్ట్ = వాట్ / ఆంప్

లేదా

V = W / A.

ఉదాహరణ

విద్యుత్ వినియోగం 45 వాట్స్ మరియు ప్రస్తుత ప్రవాహం 3 ఆంప్స్ అయినప్పుడు వోల్ట్లలో వోల్టేజ్ ఎంత?

V = 45W / 3A = 15V

ఎసి సింగిల్ ఫేజ్ వాట్స్ టు వోల్ట్స్ లెక్కింపు ఫార్ములా

RMS వోల్టేజ్ V వోల్ట్ల అధికారంలోకి సమానం పి వాట్స్ లో, ద్వారా విభజించబడింది శక్తి కారకం PF సార్లు దశలో ప్రస్తుత నేను ఆంప్స్ లో:

V (V) = P (W) / ( PF × I (A) )

కాబట్టి వోల్ట్‌లు పవర్ ఫ్యాక్టర్ టైమ్స్ ఆంప్స్‌తో విభజించబడిన వాట్స్‌కు సమానం.

వోల్ట్‌లు = వాట్స్ / ( పిఎఫ్ × ఆంప్స్)

లేదా

V = W / ( PF × A)

ఉదాహరణ

విద్యుత్ వినియోగం 330 వాట్స్, విద్యుత్ కారకం 0.8 మరియు దశ కరెంట్ 3.75 ఆంప్స్ ఉన్నప్పుడు వోల్ట్లలో ఆర్‌ఎంఎస్ వోల్టేజ్ ఎంత?

V = 330W / (0.8 × 3.75A) = 110 వి

ఎసి త్రీ ఫేజ్ వాట్స్ టు వోల్ట్స్ లెక్కింపు ఫార్ములా

వోల్ట్లలోని RMS వోల్టేజ్ V L-L ను లైన్ చేసే పంక్తి వాట్స్‌లోని శక్తి P కి సమానం, ఇది స్క్వేర్ రూట్ ద్వారా 3 రెట్లు శక్తి కారకం PF రెట్లు విభజించబడింది.

V L-L (V) = P (W) / ( 3 × PF × I (A) )

కాబట్టి వోల్ట్‌లు 3 రెట్లు పవర్ ఫ్యాక్టర్ టైమ్స్ ఆంప్స్ యొక్క వర్గమూలంతో విభజించబడిన వాట్లకు సమానం.

వోల్ట్‌లు = వాట్స్ / ( 3 × పిఎఫ్ × ఆంప్స్)

లేదా

V = W / ( 3 × PF × A)

ఉదాహరణ

విద్యుత్ వినియోగం 330 వాట్స్, విద్యుత్ కారకం 0.8 మరియు దశ కరెంట్ ప్రవాహం 2.165 ఆంప్స్ ఉన్నప్పుడు వోల్ట్లలో ఆర్‌ఎంఎస్ వోల్టేజ్ ఎంత?

V = 330W / ( 3 × 0.8 × 2.165A) = 110 వి

 

వోల్ట్‌లను వాట్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

ఎలెక్ట్రికల్ లెక్కలు
రాపిడ్ టేబుల్స్