కిలోవాట్లను కిలోవాట్-గంటగా ఎలా మార్చాలి

ఎలా మార్చేందుకు విద్యుత్ శక్తి లో కిలోవాట్ల (kW) శక్తి లో కిలోవాట్-అవర్ (kWh) .

మీరు కిలోవాట్ మరియు గంట నుండి కిలోవాట్-గంటను లెక్కించవచ్చు, కానీ కిలోవాట్ మరియు కిలోవాట్-గంట యూనిట్లు వేర్వేరు పరిమాణాలను సూచిస్తాయి కాబట్టి మీరు కిలోవాట్‌ను కిలోవాట్-గంటగా మార్చలేరు.

కిలోవాట్స్ నుండి కిలోవాట్-గంట గణన సూత్రం

కిలోవాట్-గంట (kWh) లోని శక్తి E కిలోవాట్ల (kW) శక్తి P కి సమానం, గంటల్లో t గంటలు (hr):

E (kWh) = P (kW) × t (hr)

కాబట్టి

కిలోవాట్-గంట = కిలోవాట్ × గంట

లేదా

kWh = kW × hr

ఉదాహరణ

3 గంటల కాల వ్యవధికి 5 కిలోవాట్ల విద్యుత్ వినియోగం ఉన్నప్పుడు వాట్-గంటలో శక్తి వినియోగం ఎంత?

E = 5kW × 3h = 15 kWh

 

KWh ని kW to గా ఎలా మార్చాలి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

ఎలెక్ట్రికల్ లెక్కలు
రాపిడ్ టేబుల్స్