కిలోవాట్లను ఆంప్స్‌గా మార్చడం ఎలా

ఎలా మార్చేందుకు విద్యుత్ శక్తి లో కిలోవాట్ల (kW) వరకు ఎలెక్ట్రిక్ విద్యుత్తు లో amps (ఎ) .

మీరు కిలోవాట్లు మరియు వోల్ట్ల నుండి ఆంప్స్‌ను లెక్కించవచ్చు . కిలోవాట్లు మరియు ఆంప్స్ యూనిట్లు ఒకే పరిమాణాన్ని కొలవనందున మీరు కిలోవాట్లను ఆంప్స్‌గా మార్చలేరు.

DC కిలోవాట్స్ టు ఆంప్స్ లెక్కింపు సూత్రం

ఆంప్స్‌లో ప్రస్తుత I కిలోవాట్లలోని శక్తి P కి 1000 రెట్లు సమానం , వోల్ట్లలో వోల్టేజ్ V చే విభజించబడింది :

I (A) = 1000 × P (kW) / V (V)

కాబట్టి ఆంప్స్ వోల్ట్ల ద్వారా విభజించబడిన 1000 రెట్లు కిలోవాట్లకు సమానం.

amps = 1000 × కిలోవాట్లు / వోల్ట్లు

లేదా

A = 1000 × kW / V.

ఉదాహరణ

విద్యుత్ వినియోగం 0.33 కిలోవాట్లు మరియు వోల్టేజ్ సరఫరా 110 వోల్ట్లు ఉన్నప్పుడు ఆంప్స్‌లో కరెంట్ ఎంత?

I = 1000 × 0.33kW / 110V = 3A

ఎసి సింగిల్ ఫేజ్ కిలోవాట్స్ టు ఆంప్స్ లెక్కింపు ఫార్ములా

ఆంప్స్‌లో దశ కరెంట్ I కిలోవాట్లలోని నిజమైన శక్తి P కి 1000 రెట్లు సమానం , వోల్ట్లలోని RMS వోల్టేజ్ V యొక్క శక్తి కారకం PF రెట్లు విభజించబడింది :

I = 1000 × P / ( PF × V )

కాబట్టి ఆంప్స్ పవర్ కారకం టైమ్స్ వోల్ట్ల ద్వారా విభజించబడిన 1000 రెట్లు కిలోవాట్లకు సమానం.

amps = 1000 × కిలోవాట్లు / ( PF × వోల్ట్లు)

లేదా

A = 1000 × kW / ( PF × V)

ఉదాహరణ

విద్యుత్ వినియోగం 0.33 కిలోవాట్లు, విద్యుత్ కారకం 0.8 మరియు ఆర్‌ఎంఎస్ వోల్టేజ్ సరఫరా 110 వోల్ట్‌లు ఉన్నప్పుడు ఆంప్స్‌లో దశ కరెంట్ ఎంత?

I = 1000 × 0.33kW / (0.8 × 110V) = 3.75A

ఎసి త్రీ ఫేజ్ కిలోవాట్స్ టు ఆంప్స్ లెక్కింపు ఫార్ములా

ఆంప్స్‌లోని దశ కరెంట్ I కిలోవాట్లలోని నిజమైన శక్తి P కి 1000 రెట్లు సమానం , 3 రెట్లు శక్తి కారకం యొక్క వర్గమూలంతో విభజించబడింది PF వోల్ట్‌లలో RMS వోల్టేజ్ V L-L ను లైన్ చేయడానికి రేఖకు రెట్లు :

I = 1000 × P / ( 3 × PF × V L-L )

కాబట్టి ఆంప్స్ 1000 రెట్లు కిలోవాట్లకు 3 రెట్లు పవర్ ఫ్యాక్టర్ టైమ్స్ వోల్ట్ల వర్గమూలంతో విభజించబడ్డాయి.

amps = 1000 × కిలోవాట్లు / ( 3 × PF × వోల్ట్లు)

లేదా

A = 1000 × kW / ( 3 × PF × V)

ఉదాహరణ

విద్యుత్ వినియోగం 0.33 కిలోవాట్లు, విద్యుత్ కారకం 0.8 మరియు వోల్టేజ్ సరఫరా 110 వోల్ట్లు ఉన్నప్పుడు ఆంప్స్‌లో దశ కరెంట్ ఎంత?

నేను = 1000 × 0.33kW / ( 3 × 0.8 × 110V) = 2.165A

 

ఆంప్స్‌ను కిలోవాట్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

ఎలెక్ట్రికల్ లెక్కలు
రాపిడ్ టేబుల్స్