వాట్స్‌ను కెవిఎగా ఎలా మార్చాలి

వాట్స్ (డబ్ల్యూ) లోని నిజమైన శక్తిని కిలోవోల్ట్-ఆంప్స్ (కెవిఎ) లో స్పష్టమైన శక్తిగా ఎలా మార్చాలి .

KVA లెక్కింపు సూత్రానికి వాట్స్

కిలోవోల్ట్-ఆంప్స్ (kVA) లోని స్పష్టమైన శక్తి వాట్స్ (W) లోని నిజమైన శక్తి P కి సమానం, ఇది శక్తి కారకం PF ను 1000 రెట్లు విభజించింది :

S (kVA) =  P (W) / (1000 × PF )

కాబట్టి కిలోవోల్ట్-ఆంప్స్ వాట్స్‌తో సమానంగా ఉంటాయి, ఇవి శక్తి కారకాన్ని 1000 రెట్లు విభజించాయి.

kilovolt-amps = వాట్స్ / (1000 × PF)

లేదా

kVA = W / (1000 × PF)

ఉదాహరణ

నిజమైన శక్తి 3000W మరియు శక్తి కారకం 0.8 అయినప్పుడు కిలోవోల్ట్-ఆంప్స్‌లో స్పష్టమైన శక్తి ఏమిటి?

పరిష్కారం:

S = 3000W / (1000 × 0.8) = 3.75kVA

 

KVA ని వాట్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

ఎలెక్ట్రికల్ లెక్కలు
రాపిడ్ టేబుల్స్