Máy tính Lumens sang watt

Quang thông tính bằng lumen (lm) thành công suất điện tính bằng oát (W) .

Nhập quang thông tính bằng lumen, hiệu suất phát sáng tính bằng lumen trên watt và nhấn nút Tính toán để lấy công suất tính bằng watt:

Nhập quang thông tính bằng lumen: lm
Nhập nguồn sáng:
Hoặc nhập hiệu suất phát sáng theo lumen trên mỗi watt: lm / W
   
Kết quả công suất tính bằng watt: W

* các giá trị hiệu quả phát sáng được xác định trước là các giá trị điển hình / trung bình.

 

Máy tính watt sang lumen ►

Công thức tính toán Lumens sang watt

Đèn tiết kiệm năng lượng có hiệu suất phát sáng cao (nhiều lumen trên mỗi watt).

Công suất P tính bằng watt (W) bằng quang thông Φ V tính bằng lumen (lm), chia cho hiệu suất phát sáng η tính bằng lumen trên watt (lm / W):

P (W) = Φ V (lm) / η (lm / W)

Bảng Lumens sang watt

Lumens Bóng
đèn sợi đốt
(watt)
Đèn huỳnh quang
 / LED
(watt)
375 lm 25 W 6,23 W
600 lm 40 W 10 W
900 lm 60 W 15 W
1125 lm 75 W 18,75 W
1500 lm 100 W 25 W
2250 lm 150 W 37,5 W
3000 lm 200 W 50 W

 

Tính toán Lumens sang watt ►

 


Xem thêm

Facebook Twitter WhatsApp E-mail

Viết cách cải thiện trang này

BỘ TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG
BẢNG RAPID