Máy tính watt sang lux

Công suất điện tính bằng oát (W) để độ rọi trong máy tính lux (lx) và cách tính.

Nhập công suất tính bằng watt, hiệu suất phát sáng tính bằng lumen trên watt, diện tích bề mặt tính bằng feet vuông / mét hoặc bán kính hình cầu tính bằng feet / mét và nhấn nút Tính toán để nhận độ rọi theo lux:

Nhập công suất bằng watt:  
W
Chọn nguồn sáng
Hoặc nhập hiệu suất phát sáng theo lumen trên mỗi watt:
lm / W
Nhập diện tích bề mặt:  
Hoặc nhập bán kính hình cầu:  
   
 
   
Độ sáng dẫn đến lux:  
lx

Máy tính Lux sang watt ►

* các giá trị hiệu quả phát sáng được xác định trước là các giá trị điển hình / trung bình.

Công thức tính watt sang lux

Tính toán watt sang lux với diện tích tính bằng feet vuông

Độ rọi E v tính bằng lux (lx) bằng 10,76391 lần công suất P tính bằng watt (W), nhân với hiệu suất phát sáng η tính bằng lumen trên watt (lm / W) chia cho diện tích bề mặt A tính bằng feet vuông (ft 2 ) :

E v (lx) = 10,76391 × P (W) × η (lm / W) / A (ft 2 )

Tính toán watt sang lux với diện tích theo mét vuông

Độ rọi E v tính bằng lux (lx) bằng công suất P tính bằng watt (W), nhân với hiệu suất phát sáng η tính bằng lumen trên watt (lm / W) chia cho diện tích bề mặt A tính bằng mét vuông (m 2 ):

E v (lx) = P (W) × η (lm / W) / A (m 2 )

 

Tính toán watt sang lux ►

 


Xem thêm

Facebook Twitter WhatsApp E-mail

Viết cách cải thiện trang này

BỘ TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG
BẢNG RAPID