KWh (kW) là gì?

Kilowatt (ký hiệu: kW) là đơn vị đo công suất điện.

Định nghĩa Kilowatt

Một kilowatt (kW) bằng 1000 watt (W):

1kW = 1000W

Một kilowatt được định nghĩa là mức tiêu thụ năng lượng 1000 jun trong 1 giây:

1kW = 1000J / 1 giây

Một kilowatt bằng 1000000 miliwatt:

1kW = 1000000mW

Ví dụ về Kilowatt

Ví dụ 1

Công suất tiêu thụ tính bằng kW khi tỏa ra năng lượng 30000 jun trong thời gian 10 giây?

Giải pháp:

P (kW) = 30000J / 10 giây / 1000 = 3kW

Ví dụ số 2

Công suất tiêu thụ khi tiêu thụ 6kWh trong 3 giờ là bao nhiêu?

Giải pháp:

P (kW) = 6kWh / 3h = 2kW

 

Máy tính chuyển đổi kW sang mW, W, MW, GW, dBm, dBW

Chuyển đổi kilowatt sang milliwatt, watt, megawatt, gigawatt, dBm, dBW.

Nhập nguồn vào một trong các hộp văn bản và nhấn nút Chuyển đổi :

           
  Nhập milliwatts: mW  
  Nhập watt: W  
  Nhập kilowatts: kW  
  Nhập megawatts: MW  
  Nhập gigawatts: GW  
  Nhập dBm: dBm  
  Nhập dBW: dBW  
         
           

 

Kilowatt giờ (kWh) ►

 


Xem thêm

Advertising

ĐƠN VỊ ĐIỆN TỬ & ĐIỆN TỬ
BẢNG RAPID