Biểu tượng vô cực

Biểu tượng vô cực là một ký hiệu toán học đại diện cho một số lượng lớn vô hạn.

Biểu tượng vô cực được viết bằng biểu tượng Lemniscate:

Nó đại diện cho một số lớn dương vô hạn.

Khi chúng ta muốn viết một số vô hạn âm, chúng ta nên viết:

-∞

Khi chúng ta muốn viết một số nhỏ vô hạn, chúng ta nên viết:

1 / ∞

Vô cực có phải là số thực không?

Vô cực không phải là một con số. Nó không đại diện cho một con số cụ thể, mà là một số lượng lớn vô hạn.

Quy tắc & thuộc tính vô cực

Tên Loại chính
Vô cực dương
Âm vô cực -∞
Sự khác biệt vô tận ∞ - ∞ là không xác định
Sản phẩm không 0 ⋅ ∞ là không xác định
Thương số vô cực ∞ / ∞ là không xác định
Tổng số thực x + ∞ = ∞, với x ∈ℝ
Sản phẩm số dương x ⋅ ∞ = ∞, với x / 0

Cách gõ ký hiệu vô cực trên bàn phím

Nền tảng Loại chính Sự miêu tả
Cửa sổ PC Alt + 2 3 6 Giữ phím ALT và nhập 236 trên bàn phím num-lock.
Macintosh Tùy chọn + 5 Giữ phím Option và nhấn 5
Phần mềm soạn thảo văn bản I nsert/ S ymbol/ ∞ Lựa chọn menu: I nsert/ S ymbol/ ∞
Alt + 2 3 6 Giữ phím ALT và nhập 236 trên bàn phím num-lock.
Microsoft excel I nsert/ S ymbol/ ∞ Lựa chọn menu: I nsert/ S ymbol/ ∞
Alt + 2 3 6 Giữ phím ALT và nhập 236 trên bàn phím num-lock.
trang web Ctrl + C , Ctrl + V Sao chép ∞ từ đây và dán vào trang web của bạn.
Facebook Ctrl + C , Ctrl + V Sao chép ∞ từ đây và dán nó vào trang Facebook của bạn.
HTML & infin; hoặc & # 8734;  
Mã ASCII 236  
Unicode U + 221E  
Mủ cao su \ infty  
MATLAB \ infty Ví dụ: title ('Graph to \ infty')

Vô cực trong lý thuyết tập hợp

Aleph-null ( ) là số phần tử vô hạn (cardinality) của tập hợp số tự nhiên ( ).

Aleph-one ( ) là số phần tử vô hạn (cardinality) của tập số thứ tự có thể đếm được (ω 1 ).

 

Ký hiệu đại số ►

 


Xem thêm

Advertising

CÁC BIỂU TƯỢNG TOÁN
BẢNG RAPID