Ký hiệu toán học

Các ký hiệu và dấu hiệu toán học được sử dụng để mô tả các số, biểu thức và phép toán toán học.

Các ký hiệu và định nghĩa toán học

Các ký hiệu toán học cơ bản + - × ÷ = () </% ...
Ký hiệu đại số x ≜≈∑∏ e ...
Ký hiệu hình học ∡∟º || Δ ...
Ký hiệu thống kê P ( A ) f ( x ) μ σ ρz x χ 2 ...
Biểu tượng logic ^ & + ⊕⇒∀∃∴ ...
Đặt ký hiệu lý thuyết {} ∩∪⊂∈Øℝ ...
Các ký hiệu giải tích & phân tích iy '∫ d / dx
Ký hiệu số 01234567 ...
Ký hiệu bảng chữ cái Hy Lạp αβγδεζηθ ...
Số la mã XIVLCD

 

 

 


Xem thêm

Advertising

CÁC BIỂU TƯỢNG TOÁN
BẢNG RAPID