Biểu tượng Giải tích

Giải tích và phân tích các ký hiệu và định nghĩa toán học.

Bảng ký hiệu toán học giải tích & phân tích

Biểu tượng Tên ký hiệu Ý nghĩa / định nghĩa Thí dụ
\ lim_ {x \ đến x0} f (x) giới hạn giá trị giới hạn của một hàm  
ε epsilon đại diện cho một số rất nhỏ, gần bằng không ε 0
đ e hằng số / số Euler e = 2,718281828 ... e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞
y ' phát sinh đạo hàm - ký hiệu Lagrange (3 x 3 ) '= 9 x 2
y ' Dẫn xuất thứ hai đạo hàm của đạo hàm (3 x 3 ) '' = 18 x
y ( n ) dẫn xuất thứ n n lần dẫn xuất (3 x 3 ) (3) = 18
\ frac {dy} {dx} phát sinh dẫn xuất - ký hiệu Leibniz d (3 x 3 ) / dx = 9 x 2
\ frac {d ^ 2y} {dx ^ 2} Dẫn xuất thứ hai đạo hàm của đạo hàm d 2 (3 x 3 ) / dx 2 = 18 x
\ frac {d ^ ny} {dx ^ n} dẫn xuất thứ n n lần dẫn xuất  
\ dot {y} đạo hàm thời gian đạo hàm theo thời gian - ký hiệu Newton  
đạo hàm thời gian thứ hai đạo hàm của đạo hàm  
D x y phát sinh dẫn xuất - ký hiệu Euler  
D x 2 y Dẫn xuất thứ hai đạo hàm của đạo hàm  
\ frac {\ một phần f (x, y)} {\ một phần x} đạo hàm riêng   ∂ ( x 2 + y 2 ) / ∂ x = 2 x
tích phân đối lập với dẫn xuất  
tích phân kép tích phân của hàm 2 biến  
tích phân ba tích phân của hàm 3 biến  
đường bao đóng / tích phân đường    
tích phân bề mặt đóng    
tích phân khối lượng đóng    
[ a , b ] khoảng thời gian đóng cửa [ a , b ] = { x | axb }  
( a , b ) khoảng thời gian mở ( a , b ) = { x | a < x < b }  
tôi đơn vị tưởng tượng tôi ≡ √ -1 z = 3 + 2 i
z * liên hợp phức tạp z = a + biz * = a - bi z * = 3 + 2 i
z liên hợp phức tạp z = a + biz = a - bi z = 3 + 2 i
Re ( z ) phần thực của một số phức z = a + bi → Re ( z ) = a Re (3 - 2 i ) = 3
Im ( z ) phần ảo của một số phức z = a + bi → Im ( z ) = b Im (3 - 2 i ) = -2
| z | giá trị tuyệt đối / độ lớn của một số phức | z | = | a + bi | = √ ( a 2 + b 2 ) | 3 - 2 i | = √13
arg ( z ) đối số của một số phức Góc của bán kính trong mặt phẳng phức arg (3 + 2 i ) = 33,7 °
nabla / del toán tử gradient / phân kỳ f ( x , y , z )
vector    
đơn vị véc tơ    
x * y tích chập y ( t ) = x ( t ) * h ( t )  
Biến đổi laplace F ( s ) = { f ( t )}  
Biến đổi Fourier X ( ω ) = { f ( t )}  
δ hàm delta    
nước chanh biểu tượng vô cực  

 


Xem thêm

Advertising

CÁC BIỂU TƯỢNG TOÁN
BẢNG RAPID