Bộ mã hóa Base64


photo

Bộ giải mã Base64 ►

Bộ mã hóa URL ►

Ví dụ về mã hóa văn bản thành base64

Nhập văn bản:

Đầu vào văn bản đầu tiên được mã hóa dưới dạng dòng bit nhị phân của mã ASCII của mỗi ký tự.

Mỗi 6 bit của dòng bit được mã hóa thành chữ số base64.

Đầu ra chuỗi văn bản base64 được mã hóa:

Ví dụ về mã hóa hình ảnh sang base64

Đầu vào hình ảnh:

hoa.jpg

Lược đồ URI dữ liệu hình ảnh với đầu ra dữ liệu được mã hóa base64:

 

data:image/jpeg;base64, là tiêu đề lược đồ URI dữ liệu.

 

/9j/4AAQSkZ... là dữ liệu base64 được mã hóa.

 

HTML <img/ với URI dữ liệu base64

<img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZ..."/

 

Nền CSS với URI dữ liệu base64

body {
    background-image: url('data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZ...');
}

 

Bộ mã hóa URL ►

 


Xem thêm

Advertising

CÔNG CỤ WEB
BẢNG RAPID