Как да конвертирате 100 ампера във ватове

Как да преобразуваме електрически ток от 100 ампера (A) в електрическа мощност във ватове (W).

Можете да изчислите (но не и да конвертирате) ватове от усилватели и волтове:

100A към ватове изчисление с напрежение 12V DC

За захранване с постоянен ток, ватовете са равни на усилватели по волта.

ватове = ампера × волта

ватове = 100A × 12V = 1200W

100A към ватове изчисление с напрежение 120V AC

За захранване с променлив ток, ватовете са равни на фактора на мощността, умножен по ампера по волта.

ватове = PF × ампери × волта

За резистивно натоварване без индуктори или кондензатори коефициентът на мощност е равен на 1:

ватове = 1 × 100A × 120V = 12000W

За индуктивен товар (като асинхронен двигател) коефициентът на мощност може да бъде приблизително равен на 0,8:

ватове = 0,8 × 100A × 120V = 9600W

100A към ватове изчисление с напрежение 230V AC

За захранване с променлив ток, ватовете са равни на фактора на мощността, умножен по ампера по волта.

ватове = PF × ампери × волта

За резистивно натоварване без индуктори или кондензатори коефициентът на мощност е равен на 1:

ватове = 1 × 100A × 230V = 23000W

За индуктивен товар (като асинхронен двигател) коефициентът на мощност може да бъде приблизително равен на 0,8:

ватове = 0,8 × 100A × 230V = 18400W

 

Как да конвертирате усилватели във ватове ►

 


Вижте също

Facebook Twitter WhatsApp електронна поща

Напишете как да подобрите тази страница

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗЧИСЛЕНИЯ
БЪРЗИ МАСИ