Как да конвертирате джаули в киловати

Как да преобразуваме енергията в джаули (J) в електрическа мощност в киловати (kW) .

Можете да изчислите киловати от джаули и секунди, но не можете да конвертирате джаули в киловати, тъй като джаулите и киловатните единици представляват различни количества.

Формула за изчисляване на джаули в киловати

Мощността P в киловати (kW) е равна на енергията E в джаули (J), разделена на 1000 пъти периода от време t в секунди:

P (kW) = E (J) / (1000 × t (s) )

Така че

киловат = джаул / (1000 × секунда)

или

kW = J / (1000 × s)

Пример

Каква е консумацията на енергия на електрическа верига, която има консумация на енергия от 90 джаула за време от 3 секунди?

P (kW) = 90J / (1000 × 3s) = 0,03kW

 

Как да конвертирате kW в джаули ►

 


Вижте също

Facebook Twitter WhatsApp електронна поща

Напишете как да подобрите тази страница

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗЧИСЛЕНИЯ
БЪРЗИ МАСИ