Как да конвертирате ватове в килоджаули

Как да преобразуваме електрическата мощност във ватове (W) в енергия в килоджаули (kJ).

Можете да изчислите килоджаула от ватове и секунди, но не можете да конвертирате ватове в килоджаули, тъй като единиците ват и килоджаули представляват различни количества.

Формула за изчисляване на вата към kJ

Енергията E в килоджаули (kJ) е равна на мощността P във ватове (W), умножена по времевия период t в секунди (s):

E (kJ) = P (W) × t (s) / 1000

Така че

килоджаули = ватове × секунди / 1000

или

kJ = W × s / 1000

Пример

Каква е консумацията на енергия на електрическа верига, която има консумация на енергия от 300 вата за време от 3 секунди?

E (kJ) = 300W × 3s / 1000 = 0,9kJ

 

Как да конвертирате kJ във ватове ►

 


Вижте също

Facebook Twitter WhatsApp електронна поща

Напишете как да подобрите тази страница

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗЧИСЛЕНИЯ
БЪРЗИ МАСИ