Преобразуване eV в GeV

Калкулатор за преобразуване на електроволта (eV) в гигаелектронволта (GeV) и как да конвертирате.

eV към GeV калкулатор за преобразуване

eV към GeV, калкулатор за преобразуване на енергия.

Въведете енергията в електрон-волта и натиснете бутона Convert :

eV
   
Резултат в гигаелектрон-волта: GeV

Преобразуване GeV в eV ►

Как да конвертирате eV в GeV

Един гигаелектрон-волт е равен на 10 9 електрон-волта:

1 GeV = 10 9 eV

Енергията в гигаелектронволта E (GeV) е равна на енергията в електронволта E (eV), разделена на 10 9 :

E (GeV) = E (eV) / 10 9 = E (eV) / 1000000000

 

Пример

Конвертиране на 5eV в GeV:

E (GeV) = 5eV / 10 9 = 5 × 10 -9 GeV

Таблица за преобразуване eV в GeV

Енергия (eV) Енергия (GeV)
0 eV 0 GeV
1 eV 1x10 -9 GeV
2 eV 2x10 -9 GeV
3 eV 3x10 -9 GeV
4 eV 4x10 -9 GeV
5 eV 5x10 -9 GeV
6 eV 6x10 -9 GeV
7 eV 7x10 -9 GeV
8 eV 8x10 -9 GeV
9 eV 9x10 -9 GeV
10 eV 1x10 -8 GeV
100 eV 1x10 -7 GeV
1000 eV 1x10 -6 GeV
10000 eV 1x10 -5 GeV
1x10 5 eV 1x10 -4 GeV
1x10 6 eV 0,001 GeV
1x10 9 eV 0,01 GeV
1x10 8 eV 0,1 GeV
1x10 9 eV 1 GeV
1x10 10 eV 10 GeV
1x10 11 eV 100 GeV

 

Преобразуване GeV в eV ►

 


Вижте също

Facebook Twitter WhatsApp електронна поща

Напишете как да подобрите тази страница

КОНВЕРСИЯ НА ЕНЕРГИЯ
БЪРЗИ МАСИ