Преобразуване GeV в eV

Калкулатор за преобразуване на гигаелектрон-волта (GeV) в електрон-волта (eV) и как да конвертирате.

GeV в eV калкулатор за преобразуване

GeV в eV, калкулатор за преобразуване на енергия.

Въведете енергията в гигаелектрон-волта и натиснете бутона Конвертиране :

GeV
   
Резултат в електрон-волта: eV

преобразуване eV в GeV ►

Как да конвертирате GeV в eV

Един гигаелектрон-волт е равен на 10 9 електрон-волта:

1 GeV = 10 9 eV

Енергията в електроволта E (eV) е равна на енергията в гигаелектронволта E (GeV) по 1000000000:

E (eV) = E (GeV) × 10 9 = E (GeV) × 1000000000

 

Пример

Конвертиране на 5GeV в eV:

E (eV) = 5GeV × 10 9 = 5 × 10 9 eV

Таблица за преобразуване GeV в eV

Енергия (GeV) Енергия (eV)
0,001 GeV 1x10 6 eV
0,002 GeV 2x10 6 eV
0,003 GeV 3x10 6 eV
0,004 GeV 4x10 6 eV
0,005 GeV 5x10 6 eV
0,006 GeV 6x10 6 eV
0,007 GeV 7x10 6 eV
0,008 GeV 8x10 6 eV
0,009 GeV 9x10 6 eV
0,01 GeV 1x10 7 eV
0,02 GeV 2x10 7 eV
0,03 GeV 3x10 7 eV
0,04 GeV 4x10 7 eV
0,05 GeV 5x10 7 eV
0,06 GeV 6x10 7 eV
0,07 GeV 7x10 7 eV
0,08 GeV 8x10 7 eV
0,09 GeV 9x10 7 eV
0,1 GeV 1x10 8 eV
0,2 GeV 2x10 8 eV
0,3 GeV 3x10 8 eV
0,4 GeV 4x10 8 eV
0,5 GeV 5x10 8 eV
0.6 GeV 6x10 8 eV
0.7 GeV 7x10 8 eV
0.8 GeV 8x10 8 eV
0.9 GeV 9x10 8 eV
1 GeV 1x10 9 eV
2 GeV 2x10 9 eV
3 GeV 3x10 9 eV
4 GeV 4x10 9 eV
5 GeV 5x10 9 eV
6 GeV 6x10 9 eV
7 GeV 7x10 9 eV
8 GeV 8x10 9 eV
9 GeV 9x10 9 eV
10 GeV 1x10 10 eV
100 GeV 1x10 11 eV

 

преобразуване eV в GeV ►

 


Вижте също

Facebook Twitter WhatsApp електронна поща

Напишете как да подобрите тази страница

КОНВЕРСИЯ НА ЕНЕРГИЯ
БЪРЗИ МАСИ