Kalkulačka VA na ampéry

Kalkulačka voltampérů (VA) na ampérů (A) a způsob výpočtu.

Zadejte číslo fáze, zdánlivý výkon ve voltampérech, napětí ve voltech a stiskněte tlačítko Vypočítat ,

získat proud v zesilovačích:

Zadejte číslo fáze:  
Zadejte voltampéry: VA
Zadejte řádkové napětí: V
   
Výsledek v zesilovačích: A

Kalkulačka zesilovače na VA ►

Vzorec pro výpočet jednofázového VA do ampérů

Proud I v ampérech se rovná zdánlivému výkonu S ve voltampérech, děleno napětím V ve voltech:

I (A) = S (VA) / V (V)

Vzorec pro výpočet 3fázového kVA až ampérů

Proud I v zesilovačích se rovná 1000násobku zdánlivého výkonu S ve voltampérech, děleno druhou odmocninou 3násobku napětí mezi linkami VL-L ve voltech:

I (A) = S (VA) / ( 3 × V L-L (V) ) = S (VA) / (3 × V L-N (V) )

 

Výpočet VA na zesilovače ►

 


Viz také

Advertising

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY