Kalkulačka voltů na kilowatty

Kalkulačka voltů (V)kilowattů (kW) .

Zadejte napětí ve voltech, proud v ampérech a stisknutím tlačítka Vypočítat získáte výkon ve wattech:

Vyberte aktuální typ:  
Zadejte napětí ve voltech: V
Zadejte proud v zesilovačích: A
   
Výsledek v kilowattech: kW

Kalkulátor kW na volty ►

Vzorec pro výpočet stejnosměrného napětí na kilowatt

Výkon P v kilowattech (kW) se rovná napětí V ve voltech (V), krát proud I v ampérech (A) děleno 1000:

P (kW) = V (V) × I (A) / 1000

Vzorec pro výpočet jednofázového střídavého napětí na kilowatty

Výkon P v kilowattech (kW) se rovná účiníku PF krát proud I v ampérech (A), krát napětí V ve voltech (V) děleno 1000:

P (kW) = PF × I (A) × V (V) / 1000

Vzorec pro výpočet střídavého třífázového voltu na kilowatt

Výkon P v kilowattech (kW) se rovná druhé odmocnině 3násobku účiníku PF krát proudu I v ampérech (A), krát napětí mezi řádky RMS napětí V L-L ve voltech (V) děleno 1000:

P (kW) = 3 × PF × I (A) × V L-L (V) / 1000

            ≈ 1,732 × PF × I (A) × V L-L (V) / 1000

 

Výpočet voltů na kW ►

 


Viz také

Advertising

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY