Kalkulačka kilowattů na zesilovače

Kalkulačka kilowattů (kW) na ampéry (A) .

A
mA

Kalkulačka zesilovače na kW ►

* Pro vědeckou notaci použijte e. Např .: 5e3, 4e-8, 1,45e12

Výpočet DC kilowattů až ampérů

Proud I v ampérech (A) se rovná 1000násobku výkonu P v kilowattech (kW), děleno napětím V ve voltech (V):

I (A) = 1000 × P (kW) / V (V)

Výpočet střídavého jednofázového kilowattu na zesilovač

Fázový proud I v ampérech (A) se rovná 1000násobku výkonu P v kilowattech (kW), dělenému účinníkem PF krát RMS napětí V ve voltech (V):

I (A) = 1000 × P (kW) / ( PF × V (V) )

Výpočet střídavého třífázového kilowattu na zesilovač

Výpočet napětí mezi linkami

Fázový proud I v zesilovačích (A) se rovná 1 000násobku výkonu P v kilowattech (kW), dělenému druhou odmocninou 3násobku účiníku PF krát napětí RMS na vedení V L-L ve voltech (V):

I (A) = 1000 × P (kW) / ( 3 × PF × V L-L (V) )

Výpočet s vedením na neutrální napětí

Fázový proud I v zesilovačích (A) se rovná 1000násobku výkonu P v kilowattech (kW), dělenému trojnásobkem účiníku PF krát vedení k neutrálnímu RMS napětí V L-N ve voltech (V):

I (A) = 1000 × P (kW) / (3 × PF × V L-N (V) )

Typické hodnoty účiníku

Pro přesné výpočty nepoužívejte typické hodnoty účiníku.

přístroj Typický účiník
Odporové zatížení 1
Zářivka 0,95
Žárovka 1
Plné zatížení indukčního motoru 0,85
Indukční motor bez zátěže 0,35
Odporová trouba 1
Synchronní motor 0,9

 

Výpočet kW na ampéry ►

 


Viz také

Advertising

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY