Watts to Amps Calculator

Elektrická energie ve  wattech (W) na elektrický proud v ampérech (A) kalkulačka.

A
mA

Kalkulačka zesilovačů na watty ►

* Pro vědeckou notaci použijte e. Např .: 5e3, 4e-8, 1,45e12

Výpočet DC wattů do ampérů

Proud I v zesilovačích (A) se rovná výkonu P ve wattech (W) děleno napětím V ve voltech (V):

I (A) = P (W) / V (V)

Výpočet jednofázového střídavého wattu na ampér

Fázový proud I v ampérech (A) se rovná výkonu P ve wattech (W), dělenému účinníkem PF krát napětí RMS V ve voltech (V):

I (A) = P (W) / ( PF × V (V) )

Účiník zátěže odporové impedance se rovná 1.

Výpočet střídavého třífázového wattu do ampéru

Výpočet napětí mezi linkami

Fázový proud I v zesilovačích (A) se rovná výkonu P ve wattech (W), dělenému druhou odmocninou 3násobku účiníku PF krát RMS napětí linky na linku V L-L ve voltech (V):

I (A) = P (W) / ( 3 × PF × V L-L (V) )

Účiník zátěže odporové impedance se rovná 1.

Výpočet s vedením na neutrální napětí

Fázový proud I v zesilovačích (A) se rovná výkonu P ve wattech (W), dělenému trojnásobkem účiníku PF krát vedení na neutrální RMS napětí V L-N ve voltech (V):

I (A) = P (W) / (3 × PF × V L-N (V) )

Účiník zátěže odporové impedance se rovná 1.

Typické hodnoty účiníku

Pro přesné výpočty nepoužívejte typické hodnoty účiníku.

přístroj Typický účiník
Odporové zatížení 1
Zářivka 0,95
Žárovka 1
Plné zatížení indukčního motoru 0,85
Indukční motor bez zátěže 0,35
Odporová trouba 1
Synchronní motor 0,9

 

Výpočet wattů na ampéry ►

 


Viz také

Advertising

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY