Kalkulačka wattů na volty

Kalkulátor wattů (W) na volty (V) .

Zadejte výkon ve wattech, proud v ampérech a stisknutím tlačítka Vypočítat získáte napětí ve voltech:

Vyberte aktuální typ:  
Zadejte výkon ve wattech: W
Zadejte proud v zesilovačích: A
   
Výsledek napětí ve voltech: V

Kalkulačka voltů na watty ►

Výpočet DC wattů na volty

Napětí V ve voltech (V) se rovná výkonu P ve wattech (W), děleno proudem I v ampérech (A):

V (V) = P (W) / I (A)

Výpočet jednofázového střídavého wattu na volty

RMS napětí V ve voltech (V) se rovná výkonu P ve wattech (W), děleno účinníkem PF krát fázový proud I v ampérech (A):

V (V) = P (W) / ( PF × I (A) )

Výpočet střídavého třífázového wattu na volt

Výpočet napětí mezi linkami

Napětí RMS na vedení V L-L ve voltech (V) se rovná výkonu P ve wattech (W), děleno druhou odmocninou trojnásobku účiníku PF krát fázového proudu I v ampérech (A):

V L-L (V) = P (W) / ( 3 × PF × I (A) ) ≈ P (W) / (1,732 × PF × I (A) )

Výpočet s vedením na neutrální napětí

Napětí vedení na neutrální RMS V L-N ve voltech (V) se rovná výkonu P ve wattech (W), děleno trojnásobkem účiníku PF krát fázový proud I v ampérech (A):

V L-N (V) = P (W) / (3 × PF × I (A) )

 

Výpočet wattů na volty ►

 


Viz také

Advertising

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY