Zesilovače do VA kalkulačka

Kalkulačka ampér (A) na voltampér (VA) a způsob výpočtu.

Zadejte číslo fáze, proud v ampérech, napětí ve voltech a stiskněte tlačítko Vypočítat ,

získat zdánlivý výkon ve voltampérech:

Vyberte fázi #:  
Zadejte zesilovače: A
Zadejte řádkové napětí: V
   
Výsledek v zesilovačích: VA

Kalkulačka VA na ampéry ►

Jednofázové zesilovače na výpočetní vzorec VA

Zdánlivý výkon S ve voltampérech se rovná proudu I v ampérech, krát napětí V ve voltech:

S (VA) = I (A) × V (V)

3 fázové zesilovače na výpočetní vzorec VA

Zdánlivý výkon S v kilovolt-ampérech se rovná druhé odmocnině, pokud 3 proud I v ampérech, krát napětí mezi linkami V L-L ve voltech:

S (VA) = 3 × I (A) × V L-L (V)   = 3 × I (A) × V L-N (V)

 

Zesílení na výpočet VA ►

 


Viz také

Advertising

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY