Kalkulačka zesilovačů na watt

Elektrický proud v ampérech (A) na elektrický výkon ve wattech (W) kalkulačka.

W
kW
mW

Kalkulačka Watts to Amps ►

* Pro vědeckou notaci použijte e. Např .: 5e3, 4e-8, 1,45e12

Výpočet stejnosměrného proudu na watt

Výkon P ve wattech (W) se rovná proudu I v ampérech (A), krát napětí V ve voltech (V):

P (W) = I (A) × V (V)

Jednofázové střídavé zesilovače na výpočet wattů

Výkon P ve wattech (W) se rovná účiníku PF krát fázový proud I v ampérech (A), krát RMS napětí V ve voltech (V):

P (W) = PF × I (A) × V (V)

Výpočet střídavého třífázového proudu na watt

Výpočet napětí mezi linkami

Výkon P ve wattech (W) se rovná druhé odmocnině trojnásobku účiníku PF násobku fázového proudu I v ampérech (A), krát vedení RMS napětí V L-L ve voltech (V):

P (W) = 3 × PF × I (A) × V L-L (V)

Výpočet s vedením na neutrální napětí

Výkon P ve wattech (W) se rovná 3násobku účiníku PF násobku fázového proudu I v ampérech (A), krát linky na neutrální RMS napětí V L-N ve voltech (V):

P (W) = 3 × PF × I (A) × V L-N (V)

Typické hodnoty účiníku

Pro přesné výpočty nepoužívejte typické hodnoty účiníku.

přístroj Typický účiník
Odporové zatížení 1
Zářivka 0,95
Žárovka 1
Plné zatížení indukčního motoru 0,85
Indukční motor bez zátěže 0,35
Odporová trouba 1
Synchronní motor 0,9

 

Výpočet zesilovačů do wattů ►

 


Viz také

Advertising

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY