Amps to Kilowatts Calculator

Kalkulačka pro zesilovače (A) na kilowatt (kW) .

kW
W
mW

Kalkulačka kW na zesilovač ►

* Pro vědeckou notaci použijte e. Např .: 5e3, 4e-8, 1,45e12

Výpočet stejnosměrného proudu na kilowatt

Výkon P v kilowattech (kW) se rovná proudu I v ampérech (A), krát napětí V ve voltech (V) děleno 1000:

P (kW) = I (A) × V (V) / 1000

Výpočet jednofázových střídavých proudů na kilowatty

Výkon P v kilowattech (kW) se rovná účiníku PF krát fázový proud I v ampérech (A), krát RMS napětí V ve voltech (V) děleno 1000:

P (kW) = PF × I (A) × V (V) / 1000

Výpočet střídavého proudu třífázového proudu na kilowatt

Výpočet napětí mezi linkami

Výkon P v kilowattech (kW) se rovná druhé odmocnině ze 3násobku účiníku PF krát fázového proudu I v ampérech (A), krát vedení RMS napětí V L-L ve voltech (V) děleno 1000:

P (kW) = 3 × PF × I (A) × V L-L (V) / 1000

Výpočet s vedením na neutrální napětí

Výkon P v kilowattech (kW) se rovná 3násobku účiníku PF násobku fázového proudu I v ampérech (A), krát linky na neutrální RMS napětí V L-N ve voltech (V) děleno 1000:

P (kW) = 3 × PF × I (A) × V L-N (V) / 1000

Typické hodnoty účiníku

Pro přesné výpočty nepoužívejte typické hodnoty účiníku.

přístroj Typický účiník
Odporové zatížení 1
Zářivka 0,95
Žárovka 1
Plné zatížení indukčního motoru 0,85
Indukční motor bez zátěže 0,35
Odporová trouba 1
Synchronní motor 0,9

 

Výpočet proudu na kW ►

 


Viz také

Advertising

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY