Sådan konverteres kilojoules til kilowatt

Sådan konverteres energi i kilojoules (kJ) til elektrisk kraft i kilowatt (kW) .

Du kan beregne kilowatt fra kilojoules og sekunder, men du kan ikke konvertere kilojoules til kilowatt, da kilojoule- og kilowatt-enheder repræsenterer forskellige mængder.

Kilojoules til kilowatt beregningsformel

Effekten P i kilowatt (kW) er lig med energien E i kilojoules (kJ) divideret med tidsperioden t i sekunder (s):

P (kW) = E (kJ) / t (s)

kilowatt = kilojoule / sekund

eller

kW = kJ / s

Eksempel

Hvad er strømforbruget for et elektrisk kredsløb, der har et energiforbrug på 9 kilojoule i en varighed på 3 sekunder?

P (kW) = 9kJ / 3s = 3kW

 

Sådan konverteres kW til kJ ►

 


Se også

Advertising

ELEKTRISKE BEREGNINGER
HURTIGE TABLER