Sådan konverteres watt til kilojoules

Sådan konverteres elkraft i watt (W) til energi i kilojoules (kJ).

Du kan beregne kilojoule fra watt og sekunder, men du kan ikke konvertere watt til kilojoule, da watt- og kilojouleenheder repræsenterer forskellige mængder.

Watts til kJ beregningsformel

Energien E i kilojoule (kJ) er lig med effekten P i watt (W), gange tidsperioden t i sekunder (s):

E (kJ) = P (W) × t (s) / 1000

kilojoules = watt × sekunder / 1000

eller

kJ = B × s / 1000

Eksempel

Hvad er energiforbruget i et elektrisk kredsløb, der har et strømforbrug på 300 watt i en varighed på 3 sekunder?

E (kJ) = 300 W × 3s / 1000 = 0,9 kJ

 

Sådan konverteres kJ til watt ►

 


Se også

Advertising

ELEKTRISKE BEREGNINGER
HURTIGE TABLER