Sådan konverteres kilowatt til kilojoules

Sådan konverteres elektrisk kraft i kilowatt (kW) til energi i kilojoules (kJ).

Du kan beregne kilojoule fra kilowatt og sekunder, men du kan ikke konvertere kilowatt til kilojoule, da kilowatt og kilojouleenheder repræsenterer forskellige mængder.

Beregningsformel kW til kJ

Energien E i kilojoules (kJ) er lig med effekten P i kilowatt (kW), gange tidsperioden t i sekunder (s):

E (kJ) = P (kW) × t (s)

kilojoules = kilowatt × sekunder

eller

kJ = kW × s

Eksempel

Hvad er energiforbruget i et elektrisk kredsløb, der har et strømforbrug på 3 kilowatt i en varighed på 3 sekunder?

E (kJ) = 3kW × 3s = 9kJ

 

Sådan konverteres kJ til kW ►

 


Se også

Advertising

ELEKTRISKE BEREGNINGER
HURTIGE TABLER