Sådan konverteres kilojoules til watt

Sådan konverteres energi i kilojoules (kJ) til elektrisk kraft i watt (W) .

Du kan beregne watt fra kilojoules og sekunder, men du kan ikke konvertere kilojoules til watt, da kilojoule- og wattenheder repræsenterer forskellige mængder.

Kilojoules til watt beregningsformel

Effekten P i watt (W) er lig med 1000 gange energien E i kilojoules (kJ) divideret med tidsperioden t i sekunder (s):

P (W) = 1000 × E (kJ) / t (s)

watt = 1000 × kilojoule / sekund

eller

W = 1000 × kJ / s

Eksempel

Hvad er strømforbruget for et elektrisk kredsløb, der har et energiforbrug på 9 kilojoule i en varighed på 3 sekunder?

P (W) = 1000 × 9kJ / 3s = 3000W

 

Sådan konverteres watt til kJ ►

 


Se også

Advertising

ELEKTRISKE BEREGNINGER
HURTIGE TABLER