מחשבון שגיאות באחוזים

ערך משוער / נמדד:
ערך מדויק / ממשי: 
 
אחוז שגיאה:
אחוז שגיאה לא מוחלט:
שגיאה מוחלטת:

מחשבון אחוזים ►

חישוב שגיאה באחוזים

השגיאה המוחלטת שווה לערך המוחלט של ההפרש בין הערך המדויק לערך המשוער:

ε = | V מדויק - V בערך |

שגיאת האחוז שווה ל 100% כפול השגיאה המוחלטת חלקי הערך המדויק:

δ = 100% × | V מדויק - V בערך | / | V מדויק |

 

מחשבון אחוזים ►

 


ראה גם

Advertising

מחשבונים למתמטיקה
שולחנות מהירים