Kako pretvoriti pojačala u miliamper

Kako pretvoriti električnu struju iz pojačala (A) u milliampere (mA).

formula za izračunavanje pojačala do milliampera

Struja I u miliamperima (mA) jednaka je struji I u amperima (A) puta 1000 miliampera po pojačalu:

I (mA) = I (A) × 1000mA / A

 

Dakle, miliamperi su jednaki pojačalima puta 1000 miliampera po pojačalu:

miliamper = pojačalo × 1000

ili

mA = A × 1000

Primjer

Pretvori struju od 3 ampera u milliampere:

Struja I u miliamperima (mA) jednaka je 3 ampera (A) puta 1000mA / A:

I (mA) = 3A × 1000mA / A = 3000mA

 

Kako pretvoriti milliampere u pojačala ►

 


Vidi također

Advertising

ELEKTRIČNI OBRAČUNI
BRZE TABLICE