Kako pretvoriti milliampere u pojačala

Kako pretvoriti električnu struju iz miliampera (mA) u pojačala (A) .

pretvorba u miliampere u pojačala

Struja I (A) u pojačalima jednaka je struji I (mA) u miliamperima podijeljena s 1000 miliampera po pojačalu:

I (A) = I (mA) / 1000 mA / A

 

Dakle, pojačala su jednaka miliamperima podijeljena sa 1000 miliampera po pojačalu:

pojačalo = miliamper / 1000

ili

A = mA / 1000

Primjer

Pretvori struju od 300 miliampera u pojačala:

Struja I u pojačalima (A) jednaka je 300 miliampera (mA) podijeljena s 1000mA / A:

I (A) = 300mA / 1000mA / A = 0,3A

 

Kako pretvoriti pojačala u miliampere ►

 


Vidi također

Advertising

ELEKTRIČNI OBRAČUNI
BRZE TABLICE