Kako pretvoriti kVA u kW

Kako pretvoriti prividnu snagu u kilovolt-pojačalima (kVA) u stvarnu snagu u kilovatima (kW) .

formula izračuna kVA u kW

Stvarna snaga P u kilovatima (kW) jednaka je prividnoj snazi ​​S u kilovolt-amperima (kVA), pomnožena s faktorom snage PF:

P (kW) =  S (kVA) × PF

Dakle, kilovati su jednaki kilovoltima pojačanim faktoru snage.

kilovati = kilovolt-pojačala × PF

ili

kW = kVA × PF

Primjer

Kolika je stvarna snaga u kilovatima kada je prividna snaga 3 kVA, a faktor snage 0,8?

Riješenje:

P = 3kVA × 0,8 = 2,4kW

 

Kako pretvoriti kW u kVA ►

 


Vidi također

Advertising

ELEKTRIČNI OBRAČUNI
BRZE TABLICE