Kako pretvoriti vate u volte

Kako pretvoriti električnu snagu u vatima (W) u električni napon u voltima (V) .

Možete izračunati volte iz vata i pojačala , ali ne možete pretvoriti vatove u volte jer jedinice vata i volta ne mjere istu količinu.

Formula za izračun istosmjernih vata u volte

Napon V u voltima jednak je snazi P u vatima, podijeljenoj sa strujom I u pojačalima:

V (V) = P (W) / I (A)

Dakle, volti su jednaki vatima podijeljenim s pojačalima.

volt = vat / pojačalo

ili

V = W / A

Primjer

Koliki je napon u voltima kada je potrošnja energije 45 vata, a trenutni protok 3 ampera?

V = 45W / 3A = 15V

Formula za proračun jednofaznih vata na volte

RMS napon V u voltima jednak je snazi P u vatima, podijeljenoj s faktorom snage PF pomnoženom s faznom strujom I u pojačalima:

V (V) = P (W) / ( PF × I (A) )

Dakle, volti su jednaki vatima podijeljenim s faktorom snage pomnoženim s pojačalima.

volti = vati / ( PF × pojačala)

ili

V = W / ( PF × A)

Primjer

Koliki je efektivni efektivni napon u voltima kada je potrošnja energije 330 vata, faktor snage 0,8, a fazna struja 3,75 ampera?

V = 330W / (0,8 × 3,75A) = 110V

Formula za izračun izmjeničnog napona od tri faze do volta

Crta do linije RMS napon V L-L u voltima jednak je snazi P u vatima, podijeljenoj kvadratnim korijenom od 3 puta faktora snage PF puta fazne struje I u pojačalima:

V L-L (V) = P (W) / ( 3 × PF × I (A) )

Dakle, volti su jednaki vatima podijeljenim s kvadratnim korijenom od 3 puta faktora snage pomnoženih s amperima.

volti = vati / ( 3 × PF × pojačala)

ili

V = W / ( 3 × PF × A)

Primjer

Koliki je efektivni efektivni napon u voltima kada je potrošnja energije 330 vata, faktor snage 0,8, a protok fazne struje 2,165 ampera?

V = 330W / ( 3 × 0,8 × 2,165A) = 110V

 

Kako pretvoriti volte u vate ►

 


Vidi također

Advertising

ELEKTRIČNI OBRAČUNI
BRZE TABLICE