Kako pretvoriti kVA u VA

Kako pretvoriti prividnu snagu iz kilovolt-pojačala (kVA) u volt-pojačala (VA).

formula izračuna kVA do VA

Prividna snaga S u volt-pojačalima (VA) jednaka je 1000 puta većoj od prividne snage S u kilovolt-amperima (kVA):

S (VA) = 1000 × S (kVA)

 

Dakle, volt-pojačala su jednaka 1000 puta kilovolt-amper:

VA = 1000 × kilovolt-pojačala

ili

VA = 1000 × kVA

Primjer

Kolika je prividna snaga u volt-amperima kada je prividna snaga u kilovolt-amperima 3 kVA?

Riješenje:

S = 1000 × 3kVA = 3000VA

 

Kako pretvoriti VA u kVA ►

 


Vidi također

Advertising

ELEKTRIČNI OBRAČUNI
BRZE TABLICE