Kako pretvoriti kW u kVA

Kako pretvoriti stvarnu snagu u kilovatima (kW) u prividnu snagu u kilovolt-pojačalima (kVA).

formula za izračunavanje kW u kVA

Prividna snaga S u kilovolt-amperima (kVA) jednaka je stvarnoj snazi ​​P u kilovatima (kW), podijeljenoj s faktorom snage PF:

S (kVA) =  P (kW) / PF

Dakle, kilovoltna pojačala jednaka su kilovatima podijeljenim s faktorom snage.

kilovolt-pojačala = kilovati / PF

ili

kVA = kW / PF

Primjer

Kolika je prividna snaga u kilovolt-pojačalima kada je stvarna snaga 3 kW, a faktor snage 0,8?

Riješenje:

S = 3kW / 0,8 = 3,75kVA

 

Kako pretvoriti kVA u kW ►

 


Vidi također

Advertising

ELEKTRIČNI OBRAČUNI
BRZE TABLICE