Kako pretvoriti VA u kVA

Kako pretvoriti prividnu snagu iz volt-pojačala (VA) u kilovolt-pojačala (kVA).

Formula za izračun volt-pojačala u kVA

Prividna snaga S u kilovolt-amperima (kVA) jednaka je prividnoj snazi ​​S u volt-amperima (VA), podijeljena s 1000:

S (kVA) =  S (VA) / 1000

 

Dakle, kilovolt-pojačala su jednaka volt-pojačalima podijeljena sa 1000:

kilovolt-pojačala = volt-pojačala / 1000

ili

kVA = VA / 1000

Primjer

Kolika je prividna snaga u kilovolt-pojačalima kada je prividna snaga u volt-pojačalima 3000VA?

Riješenje:

S = 3000VA / 1000 = 3kVA

 

Kako pretvoriti kVA u VA ►

 


Vidi također

Advertising

ELEKTRIČNI OBRAČUNI
BRZE TABLICE